Oye pagle muh dhokar aaya kar 😜

Ek bandar 🐵 facebook ki andar 👌

Nayak nahi nalayak he tu 😜

 Bade khubsurat lag rahe ho aaj kal 😍😅

Ek do to patt hi jayegi aaj 😅

            Read More Comments